SBA Edebiyat 2010

Mart 31, 2009

10. Sınıf Dil ve Anlatım Soruları 3

Filed under: Uncategorized — Samurka @ 8:55 pm

1. Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi kip yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A- Bir daha buraya asla adım atmam.
B- Sizlerle kararlaştırdığımız geziye gelemiyoruz.
C- Anladım sizin neyi kastetmek istediğinizi .
D- Çıkacağız yola, yağmur yüzümüze değince.
E- Bu işin içinden çık da göreyim.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde zaman kayması vardır?
A- Ablamlar üç gün sonra dönecekler.
B- Dünkü toplantı dört saat sürmüş.
C- Öğleden sonra arkadaşlarım bize geliyor.
D- O sürekli derse geç gelir.
E- Yarın onunla konuşacağım.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bileşik çekimli bir fiil değildir?
A- Evde kardeşine kendisi bakardı.
B- Bu meseleyi tek başına başarmış.
C- Oraya birlikte gitmeliyiz.
D- Hep aynı yanlışları yapıyordu.
E- Bu şiiri arkadaşım okuyacakmış.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, istek kipindedir?
A- Yarın erkenden yola çıkmalıyız.
B- Soruları zamanında çözünüz.
C- Yarın akşam tiyatroya gidelim.
D- Kitapları masanın üzerine bırak.
E- Bugün öğleden sonra okula gelsin
.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi “şimdiki zamanın hikayesi” biçimindedir?
A- Şimdiye kadar böyle güzel bir kitap okumamıştım.
B- Ağır ve kirli hava çocuklara çok dokunuyormuş.
C- Kavun, karpuz kabukları, ölü balıklar kıyıya vurmuştu.
D- Çocuk, buğulu camlardaki parmak izlerine bakıyordu.
E- Genç yaşta iş dünyasında adını duyurmuş.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, eylemin gelecekte yapılacağını bildirmektedir?
A- Onun ne kadar cimri olduğunu sen de bilirsin.
B- Bu adam burada iki saattir seni bekler.
C- Arkadaşın sabah okulda bizi arar, bulamayınca gider.
D- En kısa zamanda seni ararım.
E- Zeki insan bulduğu ortama hemen uyum sağlar

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ekeylem kullanılmamıştır?
A- Şirkette yüzde otuz hissesi varmış.
B- Bu soruyu soran arkadaşımdı .
C- Yerinden usul usul kalktı, kapıyı açtı.
D- Onların evleri bizimkinden daha büyüktür.
E- Bir haftadır ortalıkta yoksun, nerelerdeydin?

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek-fiil kullanılmıştır?
A- Onun hasta olduğunu duydum.
B- Başına gelenlerden ders almayan birisin.
C- Bana anlattıklarını ona da anlatmalısın.
D- Gecenin bir vakti telefonum acı acı çaldı.
E- Tarihe, herkesten ayrı bir ilgi duyuyor.

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bileşik zamanlı bir fiil kullanılmıştır?
A- Dokunabilir misiniz
Gözyaşlarıma, ellerinizle
B- Yine dertli geçirdim geceyi
Şarkılar, türkülerle
C- Hükümet önünden geçtim
Oturdum bir kahve içtim
D- Bir akşam uyudu
Uyanmayıverdi.
E- Duyarlarsa öldüğünü alacaklılar
Haklarını helal ederler elbet
10. Dağın yamacındaki beyaz boyalı evimizin bahçesinin duvarlarını güzelce kaplayan sarmaşıkların yaprakları nicedir iç yakıcı hoş bir kızıllığa bürünmüştü.
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A- İsim- zarf- isim – sıfat
B- İsim- sıfat- isim- sıfat
C- İsim- zarf- isim- zarf
D- Sıfat- sıfat- isim- sıfat
E- Zarf- zarf- isim- sıfat
11. İnsanlar, hepinizi seviyorum
İçinizde dostlarım, kardeşlerim var.
Yoksullar, hastalar, zavallılar
Sizler için gözlerimdeki bu pınar
Yukarıdaki dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A- Belgisiz zamir B- Kişi zamiri C- Topluluk adı
D- İşaret sıfatı E- Adlaşmış sıfat

12. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi, deyim içinde kullanılmıştır?
A) Devamlı ak pak saçlarına bakar.
B) Biz endişeliydik, ama o sakin sakin etrafa
bakınıyordu.
C) Biraz mırın kırın etti, ama sonunda kabullendi.
D) Bu romanın özetini iki gündür yaza yaza
bitiremedim.
E) Ciddi ciddi herkesle tartışır, ama her
iddiası önemli değildir.

13-“Parklarda oynayan çocuklar, köpeklerini gezdiren insanlar vardı.”
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bileşik bir cümledir. B) Fiil cümlesidir.
C) Yüklemi ek-fiil almıştır. D) Sıfat tamlaması vardır.
E) Özne iki tamlamadan oluşmuştur.
14. “Karamsarlık ne denli zararlıysa, gerçeklere uymayan planlar kurmak da o denli zararlıdır.”
Bu cümlede aşağıdaki anlatım şekillerinden hangisi yapılmıştır?
A) Örnekleme B) Tanık gösterme C) Karşılaştırma D) Tartışma E) Bilimsel verilerden yararlanma

15. Sığındığım kuytuluktan çıkarak, ıslak toprakların üstünde yürüdüm. Dağ postallarımın tabanına yapışan hafif bir çamur şıpırtısı. Kaya üstlerinin küçücük çukurlarına yağmur suları dolmuştu, güneşte parlıyordu, gümüş paralar örneği.
Parçada ayrıntıların betimlemesinde hangi duyulardan yararlanılmıştır?
A) Dokunma – koklama B) İşitme – dokunma
C) Görme – işitme D) Koklama – işitme
E) İşitme – tatma

16. Bir el hissetti omzunda. Döndü omuz hizasından baktı. En samimi arkadaşı Demirci Sarkis’ti. Belli ki kendisine yetişmek için koşmuş, nefes nefese kalmıştı. Selam vermesine bile mahal vermeden konuşmasına kaldığı yerden devam etti.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisine başvurulmuştur?
A) Tanımlama B) Açıklama C) Öyküleme
D) Tartışma E) Karşılaştırma
17-Tartışmanın da kendine özgü bir kuralı, bir adabı vardır. Kuşkusuz bizde bütün tartışmanın böyle olduğunu söylemek pek olanaklı değil. Tartışmacılar tartışmanın en can alıcı yönlerini bir yana bırakıp, kendilerince eleştiri sınırlarını aştığını vehmettikleri yönlere takılıyorlar.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisine başvurulmuştur?
A) Açıklama B) Betimleme C) Alıntı yapma D) Tartışma E) Öyküleme
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ca,, -ce” eki, eklendiği sözcüğe küçültme anlamı katmıştır?
A) Çocuk yavaşça içeriye süzüldü.
B) Delice davranışları bir gün başını belaya sokacak.
C) Çarşıyı dolaştım, ama gölümce bir şey bulamadım.
D) Dünkü sınavda sorular bana zorca geldi.
E) Bu konuyu benimle mertçe konuştu.
19. Ekfiil üçüncü tekil şahıs çekiminde kullanılan “dır” eki bazen düşebilir.
Aşağıdakilerin hangisinde buna örnek gösterebilecek bir kullanım vardır?
A- Ben bu derginin misafir yazarıyım.
B- Dergi ayda bir kere yayımlanıyor.
C- Derginin okuyucu kitlesi çok fazla.
D- Yazılar edebiyat dünyasında ses getiriyor.
E- Dergiyi kitapçılarda bulabilirsiniz.

20. “İsimfiil eklerini alan bazı sözcükler fiilimsi olmaktan çıkıp kalıcı isim olur.”
Aşağıdakilerin hangisinde buna uygun bir kullanım vardır?
A- Buralardan gitmek için birçok sebebim var.
B- Hatırlarsan, gidişi suskun olmuştu.
C- Yeri geldiğinde susmak, en güzel cevap olur.
D- Önümüzdeki günlerde ekmek fiyatlarının zamlanacağı söyleniyor.
E- Soru çözmeyi bırakıp arkadaşlarının yanına gitmiş.

21- Aşağıdakilerin hangisinde ’zirve’ kelimesi hem tekil hem soyut hem de cins isim olarak kullanılmıştır?
A)Dağın zirvesine ancak iki haftada tırmanabilmiştik.
B)Zirve, gençliğimde hiç kaçırmadığım bir spor dergisiydi.
C)Başarıda zirveyi yakalamak o kadar da kolay değil.
D)Onun gözü zirvelerde, bizimle ilgilenmez artık o.
E)Devlet başkanlarının katıldığı zirveler oldukça renkli geçiyor.

22- Aşağıdakilerin hangisi betimlemenin kullanıldığı metin türlerinden biri değildir?
A)Roman B)Tiyatro C)Hikaye D)Deneme E)Gezi yazısı

23-Aşağıdakilerden hangisi emredici metinlerin amacı olamaz?
A) Öğretmek B)Açıklama yapmak C)Bir işi yaptırmak D)Bir davranışı gerçekleştirmeye zorlamak E)Okuyucuyu duygulandırma

24.”Küresel ısınma bu hızla giderse gelecek elli yılda hava sıcaklıklarının her yıl bir derece artması sonucu kuraklık yaşanacaktır.”
Yukarıdaki cümlede nasıl bir anlatım biçimi benimsenmiştir?
A) Düşsel Anlatım B) Gelecekten söz eden anlatım
C) Kanıtlayıcı Anlatım D) Öğretici Anlatım E)Betimleyici anlatım

25. “Daireden yıllık iznimi alınca, iki saatlik zaman şuuru kürümü günde on iki saate çıkardım. Yirmi gün odama kapandım, bir yere çıkmadım. Kürüme sebatla devam ettim.”
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Öyküleyici bir anlatımdır.
B) Zaman kavramı vardır.
C) Anlatıcı 3. tekil kişidir.
D) Mekan belirlenebilir.
E) Sanatsal bir öykülemedir.

Reklamlar

Yorum Yapın »

Henüz yorum yapılmamış.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.

%d blogcu bunu beğendi: