SBA Edebiyat 2010

Nisan 20, 2010

12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notu : Sempozyum

Sempozyum (Bilgi Şöleni)
1.Belli bir konu üzerinde değişik kişiler tarafından yapılan seri konuşmalara sempozyum denir.
2. Sempozyum, bir gün sürebileceği gibi birkaç gün de sürebilir.
3. Konuşmacılar an fazla 20 dakika konuşmalıdırlar.
4. Sempozyumda her oturumu bir başkan yönetir. Başkanlar farklı kişilerden seçilir.
5. Her oturumda en fazla altı kişi konuşmalıdır.
6. Sempozyumun sonunda forum kararlaştırılmışsa, forumun süresi bir saati aşmamalıdır.
7. Sempozyumda amaç dinleyicileri ikna etmek değil, bir konuyu ayrıntılarıyla ele almak ve çözüme katkıda bulunmaktır.

Reklamlar

12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notu : Açık Oturum

Açık Oturum:
1. Toplumun tümünü yakından ilgilendiren bir konunun, dinleyiciler önünde bir başkanın yönetiminde değişik düşüncelere sahip uzman kişilerce çeşitli yönden ele alınmasına açık oturum denir.
2. Konuşmacı sayısı 3 ilâ 5 arasında değişir.
3. Konuşmacılar bir başkan tarafından yönetilir.
4. Konuşmacılar sıra ile konuşurlar.
5. Konuşmalar sırasında nezaket kurallarına sonuna kadar uyulur.
6. Toplumun ilgisini çekebilecek konular seçilmelidir.
7. Toplumun kültürel kalkınmasında ve çeşitli meselelerin çözümünde önemli bir yere sahiptir.

12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notu : Konferans

Konferans
* Konferans, her konuda verilebilir.
* Konferansçı konusunu seçtikten sonra, önce bu konudaki kendi bilgilerini gözden geçirmelidir.
* Malzemesini topladıktan sonra, bunlar arasında seçim yapmalı ve sıraya koymalıdır.
* Konferans, açık ve anlaşılır olmalıdır.
*Konferansın süresi bir saati aşmamalıdır.
Konferans Planı:
1. Konuya çarpıcı bir giriş yapılır.
2. Konu tanıtılır.
3. Konferansın amacı belirtilir.
4. Konu ayrıntılarıyla ele alınır.
5. Konu bir sonuca bağlanır.

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.