SBA Edebiyat 2010

Nisan 20, 2010

12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Notu: Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Şiiri

Cumhuriyet Döneminde Türk Halk Şiiri:
* Cumhuriyet Döneminde Türk Halk Şiirinin etkisi azalmakla birlikte Âşık Veysel gibi de bir büyük ozan yetişmiştir.
* Kars, Erzurum, Sivas, Konya, Kayseri ve İstanbul gibi vilayetlerde aşıklık geleneğini devam ettiren aşıklar kahvehanesi geleneğinin sürdürüldüğü görülmüştür.
* Hece ölçüsüyle ve sade bir dille şiirler terennüm edilmeye devam edilmiştir.
* Saz eşliğinde şiirler söyleyen aşıklar varlıklarını sürdürürken, sazla şiir söyleme geleneği büyük ölçüde terk edilmiştir.
* İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı döneminde örneklerine rastladığımız bu gelenek, 20 ve 21. yüzyıla da taşınmıştır.
* Aşık Veysel, Aşık Reyhani, Murat Çobanoğlu, Abdurrahim Karakoç, Mahzuni Şerif, Şeref Taşlıova ve Aşık Feymani gibi önemli ozanlar (aşıklar, şairler) yetişmiştir.

Reklamlar

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.