SBA Edebiyat 2010

Nisan 20, 2010

12. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Notu: Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Şiiri

Cumhuriyet Döneminde Türk Halk Şiiri:
* Cumhuriyet Döneminde Türk Halk Şiirinin etkisi azalmakla birlikte Âşık Veysel gibi de bir büyük ozan yetişmiştir.
* Kars, Erzurum, Sivas, Konya, Kayseri ve İstanbul gibi vilayetlerde aşıklık geleneğini devam ettiren aşıklar kahvehanesi geleneğinin sürdürüldüğü görülmüştür.
* Hece ölçüsüyle ve sade bir dille şiirler terennüm edilmeye devam edilmiştir.
* Saz eşliğinde şiirler söyleyen aşıklar varlıklarını sürdürürken, sazla şiir söyleme geleneği büyük ölçüde terk edilmiştir.
* İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı döneminde örneklerine rastladığımız bu gelenek, 20 ve 21. yüzyıla da taşınmıştır.
* Aşık Veysel, Aşık Reyhani, Murat Çobanoğlu, Abdurrahim Karakoç, Mahzuni Şerif, Şeref Taşlıova ve Aşık Feymani gibi önemli ozanlar (aşıklar, şairler) yetişmiştir.

Reklamlar

WordPress.com'da Blog Oluşturun.